Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Verifone bankterminal

Kassen kan integreres med bankterminaler fra blant annet Verifone. Terminalen må være norsk (levert av Verifone Norway) og benytte ethernet, WiFi eller bluetooth (ikke SIM-kort). Se forøvrig Brukermanualen til Verifone.

Slik integrerer du bankterminalen fra Verifone

Menyen kan variere fra terminal til terminal. Før du starter trenger du IP, netmask, gateway (se ip.kasseservice.no) og forhandler-ID. Terminalen må være koblet til samme nettverk som kassen. Benyttes ethernet tilkobling er det viktig at port "ETH" brukes på tilkoblingspunktet for terminalen, ikke "RS232 / COM".

OBS! Har terminalen vært integrert med et annet system tidligere via RS232 / COM, må denne kabelen kobles fra før integrasjonen vil fungere. Kontroller at terminalen kan tilkobles nett via Ethernet kabel, eller eventuelt WI-FI før integrering startes.

Oppsetts guide: P400

Terminalen kan integreres over Ethernet (Kabel) eller Wifi (Trådløst).
Integrasjonen krever at kassen er konfigurert med Fast/Statisk IP. Se her for veiledning for konfigurasjon av fast IP.

Ethernet:

 • Åpne menyen på terminalen: Trykk 6 + 4
 • Tast passord: 1234
 • Velg 2. "Administrasjonsmeny"
 • Velg 1. "Settings"
 • Velg 5. "ECR"
 • Velg 1. "Set ECR Address"
 • Utfyll gjeldende IP adresse for kassen. Viktig at kassen er på fast IP for at integrasjonen ikke skal kobles fra.
  OBS! IP adresse må utfylles med "." (*) for at IP adressen skal bli gyldig.
 • Velg 3. "Choose comm. device"
 • Velg "Default"
 • Velg 1. "Ethernet"

Trykk 4-5 ganger på rød knapp for å komme ut av menyen. Terminalen skal ta en omstart av seg selv. Om terminalen ikke automatisk tar en omstart, press rød og grønn knapp i 5-6 sekunder for å tvinge omstart.

Det siste som gjenstår er å konfigurere DUELL

 • Åpne DUELL, og klikk på tannhjulet øverst til høyre i loginbildet
 • Fyll inn kode "202020"
  • Aktiver "Integrert terminal"
  • Velg "VIM" fra nedfallsmenyen
  • Fullfør med "Lagre"
  • Lukk programmet, og start opp igjen som normalt. Forsøk å gjennomføre en transaksjon på integrert terminal for å verifisere at oppsettet fungerer.

Wifi:

Kommer

Oppsetts guide: VX-820/680 / Yomani

 • Åpne menyen på terminalen
  1. VX-820/680: Hold grønn og trykk på tallet 4
  2. Yomani: Trykk først venstre og så høyre knapp over displayet.
 • Velg 5. "Administrer"
 • Velg 5. "Endre parameter"
 • Velg 4. "Kommunikasjon"
 • Velg 1. "Kommunikasjonstype"
 • Velg 1. "Ethernet Fast IP"
 • Velg 5. "Fast IP Innstillinger" og sett følgende parametere:
  • TCP/IP 192.168.000.199
  • Netmask 255.255.255.000
  • Gateway 192.168.000.001
  • *forutsetter at nettverket bruker 192.168.0-serien, ellers er adressene annerledes
 • Velg 5. "Kasse"
 • Velg 1. "Kasseprotokoll"
 • Velg 2. "Paypoint”
 • Velg 2. "Kassekabel"
 • Velg 2. "Via ethernet"
 • Trykk på rød flere ganger (3-4 ganger) helt til terminalen starter på nytt
 • Åpne menyen på terminalen
 • Velg 5. "Administrer"
 • Velg 1. "Sjekk linje". Om alt er gjort riktig returnerer denne OK.

Terminalen er nå konfigurert for å kunne integreres med DUELL. Det siste som gjenstår er konfigurering av DUELL.

 • Åpne DUELL, og klikk på tannhjulet øverst til høyre i loginbildet
 • Fyll inn kode "202020"
  • Aktiver "Integrert terminal"
  • Velg "Paypoint" fra nedfallsmenyen
  • Fyll inn IP adresse spesifisert på terminal tidligere

   IP adresse varierer fra nettverk til nettverk. Kun brukt som eksempel
  • Fullfør med "Lagre"
  • Lukk programmet, og start opp igjen som normalt. Forsøk å gjennomføre en transaksjon på integrert terminal for å verifisere at oppsettet fungerer.