Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Take away

For å slå av/på take away for et salg, velg Ta med øverst til venstre i kassen. Administrator har valgt om dette skal være standard eller ikke.

Take away i administrasjonen

I DUELL kan en selv velge hvordan take away skal håndteres. En kan velge om prisen inkl mva skal stå uendret eller om en vil gi redusert pris. For å endre innstillingene knyttet til take away logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og går til Innstillinger -> Oppsett.

For hver vare velger en om en tillater take away eller ikke. Åpne en vare i administrasjonspanelet og velg ta med om varen skal ha redusert MVA-sats.

Omsetning av næringsmidler skal avgiftsberegnes med redusert sats. Som næringsmiddel anses enhver mat- eller drikkevare og enhver annen vare som er bestemt til å konsumeres av mennesker, se merverdiavgiftsloven § 5-2 og merverdiavgiftsforskriften § 5-2.
Næringsmidler som inngår i omsetning av serveringstjenester, anses imidlertid ikke som omsetning av næringsmidler, jfr. merverdiavgiftsloven § 5-2 (1) merverdiavgiftsforskriften § 5-2-5. Serveringstjenester skal dermed beregnes med 25% mva. Kilde: NHO Reiseliv

Om en kun bruker take away, og ikke har servering i restaurant, er det ikke behov for å bruke modulen. Da kan en velge å angi 15% som standard MVA-sats på hver vare og slå av funksjonen.

Spørsmal og svar

Avhengige moduler

Denne funksjonaliteten avhenger av følgende moduler er installert.

Restaurantpakka