Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Ressurser

En ressurs benyttes til kapasitetsstyring og planlegging av billetter, utleie og bookinger i kassen og bookingmodulen. Et arrangement kan har en eller flere ressurser tilknyttet seg. I online bookingen vil tidspunktet automatisk skjules fra arrangementet hvis de nødvendige ressursene ikke er tilgjengelig. Ved booking i administrasjonspanelet vil du få booket selv om en ressurs ikke er tilgjengelig, men du vil få beskjed om dette. I administrasjonspanelet er det også tillatt med dobbeltbooking, men du får beskjed om det.
Du får en veldig god oversikt over ressursene i ressurskalenderen.

Ressurser kan benyttes til f.eks. ting, steder og personer. Her viser vi noen eksempler på hvordan dette kan brukes.

Ressurs for en ting

En ressurs kan benyttes for en ting. En ting kan f.eks. være en kano, en TV eller en minibuss. Når du oppretter et arrangement vil du avgjøre om du trenger en minibuss per bestilling, eller om alle som skal på det samme arrangementet kan dele minibuss. Du kan ikke ha flere arrangementer som skal bruke den samme minibussen samtidig. Ved bruk av ressursgrupper kan du velge å opprette et arrangement som trenger en kano, men hvilken av dine 10 kanoer som skal benyttes kan Duell velge. Fordelen med denne metoden er at du kan ha mange ulike arrangementer tilgjengelig i din Online booking som trenger den samme ressursen, og så vil ressursen først tildeles når du mottar bookinger. Det betyr at du kan ha et bredt tilbud så lenge du har nok ressurser til å håndtere bookingene. Når alle ressursene er booket vil tidspunktet på arrangementene skjules.

Ressurs brukt for et sted

En ressurs kan benyttes for et sted. Et sted kan f.eks. være en sal, et møterom, et område eller annet. Når du oppretter et arrangement vil du avgjøre om du trenger et sted per bestilling, eller om alle som skal på det samme arrangementet kan dele stedet. Du kan ikke ha flere arrangementer som skal bruke det samme stedet samtidig.

Ressurs brukt for en person

En ressurs kan settes opp med tilknytning til en medarbeider. Dette gjør at medarbeiderens arbeidstider vises i kalenderen, og at ressursen ikke vil være tilgjengelig utenfor arbeidstiden. Hvis et arrangement er satt opp med en ressurs utenfor ressursens arbeidstid vil tidspunktet skjules i online bookingen.

Spørsmal og svar

Relaterte artikler

Ressurskalender