Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan setter jeg opp ressurser for et arrangement?

Ressurser gjør at du alltid har kontroll over lokale, utleieutstyr, osv. Ressurser knyttes direkte mot arrangementer. Ressurser kan være delt, eller ikke delt. Et delt arrangement er typisk et lokale som holdes av for en konsert. Lokalet holdes av for arrangementet, men hver deltaker skal ikke ha et lokale hver. En ikke delt ressurs er f. eks. utleie av en kano.

Naviger til Booking > Ressurser

Første bilde viser ressurskalenderen. Alle ressurser er fordelt under deres respektive ressursgrupper. Her har du full oversikt over hvilke ressurser som er booket i hvilke arrangementer til et hvert tidspunkt.

Fra skjermbildet ser vi 2 bookinger for Ressurs "Kano1" til ulike tidspunkt. Visningen kan bytte mellom time, ukes, 30 og 10 minutters visning.

Arrangement knyttet mot ressursgruppe

Arrangementer kan konfigureres til å bruke en spesifikk ressursgruppe, hvor ressurs fra ressursgruppen velges basert på prioritet definert per ressurs.

Eksempel - Utleie av kano:
Kanoene er nummeret, men kano #4 er i dårligere stand enn resterende kanoer. Kano #4 settes til en lavere prioritet enn resterende kanoer slik at de beste kanoene blir utleid først.

Ressursgruppe konfigurasjon:

Klikk Ressursgruppe øverst til høyre, og klikk Ny ressursgruppe

Utfyll navn for ressursgruppen, og klikk Lagre

Ressurs konfigurasjon:

Klikk Ressurser øverst til høyre, og klikk Ny ressurs

Utfyll navn, og velg ressursgruppen vi lagde tidligere.

Vi setter Rekkefølge 1 fordi vi ønsker at "Kano1" skal velges med høyest prioritet.
Flere ressurser tilhørende samme ressursgruppe kan ha samme rekkefølge definert. Rekkefølge setter prioritet fra høyest (1) til lavest (9999).

Utfyll E-post dersom ønskes utsendt ved booking av ressursen.

Fullfør med Lagre

Gjenta prossesen for å lage flere ressurser tilhørende den samme ressursgruppen.

Arrangement konfigurasjon:

Klikk her for hvordan opprette arrangement

Trykk på Ressurser "+"

Velg ressursgruppen med kanoene registrert, og velg Ikke delt.
Vi velger "Ikke delt" slik at den samme ressursen ikke kan bookes av noen andre i den samme tidsintervallen.

Fullfør med Lagre.

Vi har nå knyttet ressursgruppen "Kanoer" mot arrangement opprettet for kano utleie. Dersom alle ressursene tilhørende ressursgruppen er booket på et gitt tidspunkt, vil det ikke lenger være mulig å booke dette tidspunktet for det gitte arrangementet.

Arrangement knyttet mot spesifikk ressurs

Arrangement kan konfigureres til å bruke en spesifikk ressurs fra en ressursgruppe.

Eksempel - Konsertsal
Konsert er booket for gitt dato. Spesifikk konsertsal knyttes mot arrangementet da det er kun denne salen som har kapasitet for antallet gjester.

Ressursgruppe og ressurs konfigurasjon:

Konfigurasjon av ressursgruppe og ressurs er tilsvarende til eksempel over. Det som er ulikt er at rekkefølge/prioritet vil ikke ha betydning her, da vi knytter en spesifikk ressurs mot arrangementet.

Arrangement konfigurasjon:

Trykk på Ressurser "+"

Velg ressursgruppen med konsertsalen registrert, og velg delt.
Fra nedfallsmenyen Ressurser velg ressursen som skal brukes for arrangementet. I dette tilfellet "Konsertsal 1 (stor)"

Fullfør med Lagre.

Vi har nå knyttet ressursen "Konsertsal1 (stor)" mot arrangementet vi skal holde. Ressursen er delt, arrangementet kan derfor bookes til maks kapasiteten for arrangementet er nåd.

Arrangement knyttet mot spesifikk ressurs og ressursgruppe

Et arrangement kan knyttes mot flere ressurser.

Eksempel - Go Kart Race
Banen for racet må holdes av slik at ingen andre bookes inn på samme bane, samtidig som en Go Kart må holdes av for hver deltaker.

Vi legger til 2 ressurser

"Go Kart Bane" er en delt ressurs. Alle deltakere for arrangementet skal på den samme banen. Vi har spesifisert spesifikt hvilken bane som skal brukes fra den valgte ressursgruppen

"Go Kart" er en ikke delt ressurs. Hver deltaker trenger en egen Go Kart for å delta i arrangementet. Når maks kapasitet, eller antallet registrerte ressurser i ressursgruppe "Go Kart" er booket vil det ikke lenger være mulig å bestille billett til arrangementet