Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan reserverer jeg en ressurs?

Det er flere årsaker til at en ressurs kan måtte reserveres. Kanskje er ressursen under oppussing, ressursen er i bruk i kapasitet utenfor deres arrangementer, osv.

Slik gjør du:

  1. Velg Bookinger > Ressurser
  2. Klikk "Ny reservasjon" til høyre over kalenderen
    Tips: Du kan også trykke direkte på tidspunktet i kalenderen for ressursen det gjelder
  3. Velg ressurs og definer fra-til tidspunkt ressursen skal reserveres.
    Beskrivelse kan også legges til slik at det er enkelt for andre brukere å se årsak til reservasjonen

    Eksempelet er Konsertsal 1 reservert grunnet oppussing i lokalet mellom spesifisert dato.
  4. Fullfør med "Lagre"

Ressursen er nå reservert, og arrangementer som krever ressursen vil ikke kunne bookes innenfor tidsrammen definert for reserveringen