Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan oppretter jeg spørsmål til kunde ved billett bestilling?

Online billettbestilling støtter oppretting av spørsmål som utfylles ved checkout. Spørsmålene kan være påkrevd utfylt, eller ikke. Ulike typer svar kan også defineres. Svar fra predefinert svarsliste, svar i fritekst, eller nummerisk.

Spørsmål fremkommer for kunde ved checkout i online bestilling. Registrerte spørsmål svar fremkommer i kassa når billetten skannes.

Slik gjør du:

 1. Velg Bookinger > Arrangementer
 2. Velg "Spørsmålsbatteri"

  Oversikt over registrerte spørsmålsbatteri kan endres, eller nye kan opprettes
 3. Klikk "Nytt spørsmålsbatteri" øverst til høyre
 4. Utfyll tittel for spørsmålsbatteriet. Dette brukes for intern referanse for å finne tilbake til korrekt spørmålsbatteri, og velge korrekte spørsmål for gitt arrangement.
 5. Klikk + tegnet ved "Nytt spørsmål" for å legge til flere spørsmål
 6. Du kan blande spørsmålsbatteriet med flere ulike type spørsmål
 7. Når du er ferdig klikk "Lagre"

  Eksempel på spørsmålsbatteri, hvor spørsmålet kun er et enkelt spørsmål vedr. noe som må hensyntas
 8. Velg deretter Booking > Arrangementer
 9. Klikk "Arrangementer" øverst til høyre, og finn arrangementet spørsmålsbatteriet skal legges til. Klikk "Endre" på arrangementet
 10. Velg korrekt spørsmålsbatteri fra nedfallsmenyen, og fullfør med "Lagre"


Visning online bestilling

Eksempel på visning av spørsmålsbatteri ved checkout

Visning skanning av billet i kassa