Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan oppretter jeg et arrangement?

Denne artikkelen viser hvordan du oppretter et enkeltarrangement som en konsert eller lignende. Det er en egen guide som viser hvordan du oppretter et gjentakende arrangement som en inngangsbillett eller lignende.

Introduksjon til arrangementer

Arrangement oppretting og innstillinger styres ifra administrasjonspanelet, under hovedmenyvalg Katalog > Arrangementer.
For å opprette et nytt arrangement, klikk på "Nytt arrangement" knappen øverst i høyreside.

Vinduet for oppretting av arrangementer deles opp i 2 hoveddeler:
1. Innstillinger for arrangementet
2. Formatering og utforming for arrangementets bookingside

Hvordan oppretter jeg et enkeltarrangement?

Utfyll informasjon om arrangementet. Punkter markert med * er påkrevde verdier for oppretting av et arrangement.
Informasjon registrert brukes for å utfylle arrangementets bookingside, og sette ønskede begrensninger for arrangementet.
Utdypet forklaring av hvert felt er tilgjengelig lenger ned.

  1. Etter informasjon om arrangementet er utfylt, må arrangementet konfigureres som et enkeltarrangement
  2. Velg "Gjentakende" AV
  3. Utfyll "Starter", dato for arrangementet
  4. Velg til og fra tidspunkt. Om "Vis sluttidspunkt" er AV, blir ikke kunde opplyst om "Til" tidspunkt, kun "Fra".
  5. Velg prismodell. Valget bestemmer om pris oppført gjelder per time, eller dag. Er arrangementet et heldags arrangement med en inngangspris for hele dagen, settes innstillingen til "Per dag"
  6. Utfyll pris felt.
    Grunnpris gjelder dersom det er en fastpris per bestilling, og en separat pris for antall billetter.
    Obs! Pris per person kan ikke endres etter arrangementet er opprettet.

Eksempel på ferdig utfylt innstillinger for arrangement

For at arrangementet skal fremkomme på bookingsiden, må Kategori velges under formatering og utforming innstillingene i høyreside.
Kategori må velges slik at arrangementet fremkommer i riktig seksjon på deres bookingside. Nye kategorier kan opprettes ved å klikke på "Ny" knappen fra nedfallsmenyen.

Når informasjon og innstillinger er ferdig utfylt, klikk på "Lagre" øverst til høyre.

Forskjellige prisgrupper

Etter arrangementet er lagret, kan forskjellige prisgrupper defineres for arrangementet. Som standard vil det kun være en prisgruppe kalt "Ordinary".

I eksempelet er "Barn" lagt til som en ekstra gruppe

Utfyll navn for gruppen, sett pris, og eventuell kapasitet begrensning spesifikt for denne gruppen.

Hva gjør feltene?

Navn (1)Feltet fremkommer på kvittering fra kasse, og brukes som overskrift på bookingsiden
Avdeling (2)Registrer hvilken avdeling arrangementet tilhører
Varegruppe (3)Benyttes for bokføringsformål. Klikk her for utdypende informasjon om kontoplan og regnskap
MVA-sats (4)Moms sats, viktig at konfigureres korrekt for bokføringsformål og rapportering.
Adresse, Postnr og Sted (5)Utfyll adresse, og velg korrekt foreslått adresse fra nedfallsmenyen. Postnr og Sted blir utfylt automatisk ved valgt adresse.
Min kapasitet (6)Definer minimum antall biletter som må bestilles ved checkout. Ikke et påkrevd felt, utfylles kun når aktuelt
Maks kapasitet (7)Definer maksimum kapasitet for arrangementet. Feltet begrenser antallet tilgjengelige billetter
Unik QR-kode for hver deltaker (8)Brukes dersom QR-kode generert skal registreres per person. Ved AV vil samme QR kode brukes på alle billetter
Vis sluttidspunkt (9)Velg om slutttidspunkt for arrangementet skal vises for kunde
Status (10)Velg om arrangementet er aktivt
Gjentakende (1)Settes til PÅ dersom arrangementet gjentas innenfor en definert periode til fastsatte tider
Hele dagenArrangementet vil ikke ha definert intervall eller varighet, og vil kjøre hele dagen. Ingen klokkeslett vil eksponeres fra billetten. Eventuelle tidsrammer definers i arrangement og billett beskrivelse
Starter (2)Start dato for arrangementet
Fra (3)Start tidspunkt for arrangementet
Til (4)Avsluttings tidspunkt for arrangementet
Prismodell (5)Per time eller Per dag. Settes avhengig av type arrangement
Grunnpris (6)Pris for bestilling av billett(er). Kan eksempelvis brukes for å gjøre kjøp av flere billetter samtidig billigere. Feltet er ikke påkrevd
Pris per person (7)Kan også kalles billettpris. Ved Grunnpris definert, legges Grunnpris til pris per person for å gi totalpris
Nettadresse (1)Nettadresse genereres automatisk utifra registrert navn på arrangementet. Adressen kan endres etter ønske og behov
Kategori (2)Velg hvilken kategori arrangementet tilhører på bookingsiden
Beskrivelse (3)Fritekst felt for beskrivelse av arrangementet. Flere muligheter for formatering av tekst osv. Beskrivelsen fremkommer på arrangementets bookingside
Bilde (4)Last opp bilde for arrangementet. Bildet fremkommer på booking hovedsiden
Banner (5)Last opp banner bilde for arrangementet. Banner fremkommer på arrangementets bookingside, sammen med beskrivelse osv.
Vis i online booking (6)Velger om arrangementet vises på booking siden. Brukes f. eks. om arrangement ikke er klart for å publiseres på bookingsiden, eller om arrangement skal fjernes fra bookingen

Relaterte artikler

Arrangementer