Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Hvordan oppretter jeg egendefinerte felt på varer?

Egen definerte felt er søkbare produkt parametere og brukes for filtrering i rapporter. Parameterene eksponeres i APIet for de med API-tilgang.

Oppsett:

Velg menyvalg Innstillinger > Oppsett. Her finner du "Egne felter".

Klikk på "+" for å legge til et nytt felt.

Et felt kan enten være et Avkryssningsfelt "JA"/"NEI", eller et rent tekstfelt.
Husk "Lagre" øverst til høyre

Avkryssningsfelt:
Brukes hovedsakelig ved integrasjoner via API. Kan også eksempelvis brukes for et parameter som "Utgått produkt".

Tekstfelt:
Brukes for filtrering i rapporter, filtrering i Velg varer og søk etter spesifikke produkter.
Eksempel: Ved sesongbaserte varer. Opprett egen definert felt "Sesong". Registrer gjeldende sesong på sesongbaserte varer.

Tidligere registrerte verdier i tekstfelt listes i en nedfallsmeny under feltet, ved registrering av nye, eller endring på tidligere registrerte varer

Søk:

Listevisningen av Katalog > Varer kan filtreres til å vise flere parametere, deriblant egen definerte felter.

For å vise ekstra kolonne verdier i listevisningen, klikk på "Velg kolonner" til høyre for søkefeltet. Trykk på verdiene du ønsker listet i visningen.

Velg varer brukt i Varemottak, Varetelling, Kundeordre, osv. tar også nytte av egen definerte felter.

Filteret kan også brukes i kombinasjon med andre filtre for veldig spesifikke søk.

Rapporter:

Velg menyvalg Rapporter > Salg av varer

Rapporten kan filtreres på filter "Slå sammen per". Filteret kan settes til registrerte egen definerte felter.

FAQ:

Hva skjer dersom jeg sletter et egen definert felt?
Feltet fjernes fra systemet. Varer med verdi registrert for feltet forblir uendret, med untak av at det egen definerte feltet nå er fjernet fra varen.
OBS!
Sletting av egen definert felt kan ikke angres.