Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Dagsoppgjør

For å ta oppgjør i kassen åpner en menyen i kassen og velger "Oppgjør".

Du vil nå kunne se tidligere dagsoppgjør, velg deretter "Nytt oppgjør".

Et nytt vindu åpnes, her velger du "Ta oppgjør" under Z-Rapport.

Tell hele kassebeholdningen (vekselkasse) og fyll inn beløpet i feltet Kasseskuff. Under feltet Kasseskuff en oppgi uttak til bank, skriv 0 om du ikke tar noe ut av kasseskuffen. Er det differanse mellom talt beløpt og faktisk beholdning må differansen kommenteres. Etter at feltene er fylt ut, klikker du på "Videre".

DUELL vil nå spør om en ønsker å avstemme bankterminalen, dette vil kun fungere om en har integrert terminal. Har du integrert terminal vil du få automatisk utfylt oppgjør per korttype. Har du manuell terminal kan du fylle inn tallene manuelt ved å trykke på "Hopp over".

Trykk så videre på "SIGN" for å signere oppgjøret, trykk inn PIN-Kode for å bekrefte.


Etter oppgjøret er fullført vises oppgjøret på skjermen. Den kan lastes ned som PDF og skrives ut, men dette er ikke nødvendig.

På høyre siden av skjermen vil DUELL løpende orientere om evt. differanse og hvor mye som skal være igjen i skuffen etter oppgjøret er fullført og registrert.

Tidligere oppgjør

I kassen finner du dagsoppgjør for de siste ukene. For å finne eldre dagsoppgjør logger du inn i administrasjonspanelet i DUELL og går til Rapporter -> Dagsoppgjør.

Kontoplan

Kontoplanen er ment som veiledende for regnskapsfører og vil fremkomme i dagsoppgjøret og perioderapporten. Slik setter du opp kontoplanen.

Regnskapsintegrasjoner

DUELL har regnskapsintegrasjon for automatisk overføring av dagsoppgjør til regnskapet.

Spørsmal og svar