Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Dagsoppgjør

Dagsoppgjør skal gjennomføres hver dag ved dagens slutt. Medarbeider som gjennomfører oppgjøret lagres per oppgjør.

Slik gjennomfører du et dagsoppgjør:

 1. Klikk på meny knappen øverst til høyre i kassebildet, og velg "Oppgjør"

  Oversikten viser siste 7 registrerte dagsoppgjør
 2. Klikk "Nytt oppgjør" øverst til høyre
 3. Valget mellom X-rapport og Z-rapport fremkommer.
  X-rapport er kun en mellomavstemming og lagres ikke. Brukes eksempelvis til å få oversikt over salg midtveis gjennom dagen.
  Z-rapport er det endelige dagsoppgjøret for gjeldende dag. Velg Z-rapport
 4. Kontantbeholdning skal nå registreres.
  Kasseskuff: Utfyll total beholdning kasseskuffen inneholder ved avslutting. Vekselteller kan benyttes for enkel telling, denne åpnes med "Vekselteller" knappen nederst i venstrehjørnet.
  Bank/Nattsafe: Utfyll beløp trukket fra Kasseskuff beholdning som tas ut til banken. Må utfylles med 0 om ingen beholdning tas ut.
  Eksempel: Er ønsket kasseskuff beholdning 200,- og kasseskuff ved avslutting er 441,- utfylles 241,- i Bank/Nattsafe

  Systemet oppdaterer deg fortløpende i høyre side for om verdiene utfylt matcher med registrerte verdier.

  Utfylt kontantbeholdning matches mot registrert beholdning av systemet. Matcher ikke verdiene kreves "Notis" utfylt. Dette for å gi regnskapsfører beskjed om årsaken til avviket er kjent. Utfyll det du vet vedr. avviket.

  Er oppgjøret gjennomført en dag på etterskudd, kan "Oppgjøret gjelder" endres til korrekt dato for gjeldende oppgjør. Alle salg fra sist gjennomførte oppgjør, til nåværende tidspunkt blir del av oppgjøret.
 5. Klikk "Videre" når skjemaet er ferdig utfylt.
  Du må nå velge "Avstem terminal" eller "Hopp over". Ved integrert terminal kan terminal avstemmes, og kortfordeling automatisk hentes, og utfylles for dagsoppgjøret. Ved manuell terminal hopp over, og utfyll kortfordeling manuelt.

  Totalsum avstemt fra terminal matches mot registrerte terminal betalinger i DUELL siden forrige oppgjør. Matcher beløpene ikke vil beløpet registreres som terminal differanse.
 6. Når kortfordeling er utfylt, klikk "Sign" for å fullføre oppgjøret. Medarbeiders PIN-kode brukes for å registrere hvilken bruker som har gjennomført oppgjøret.
 7. Oppgjøret vises automatisk i PDF format. Lukk PDFen når du er ferdig.
  Det er ikke behov for utskrift av PDFen. Alle oppgjør lagres og er tilgjengelige fra administrasjonspanelet. Ved regnskapsintegrasjon overføres oppgjør til regnskapssystemet over natten til påfølgende dag.

FAQ:

Kan dagsoppgjøret automatisk overføres til mitt regnskapssystem?
Svaret er mest sannsynlig ja. DUELL har integrasjon mot de mest brukte regnskapssystemene. Oversikt over integrerte regnskapssystemer

Hva brukes kontoplanen til?
Kontoplanen må utfylles for at dagsoppgjørene skal være ferdig kontert og kunne synkroniseres automatisk til deres regnskapssystem. Uten korrekt utfylt kontoplan vil dagsoppgjør ikke synkroniseres automatisk.
Ved oppsett av regnskapsintegrasjon kontakter Support din regnskapsfører for å avklare og få utfylt kontoplanen.

Hvor finner jeg tidligere registrerte dagsoppgjør?
Fra kassen har du tilgang til de 7 siste registrete dagsoppgjørene fra Meny > Oppgjør.
Fra administrasjonspanelet har du tilgang til alle registrerte dagsoppgjør fra hovedmeny Rapporter > Dagsoppgjør. Visningen viser som standard gjeldende måned. Bruk datovelger øverst til venstre for å finne ønsket periode.

Kan jeg gjennomføre dagsoppgjør ved uoppgjorte bord?
DUELL gir advarsel om bord fremdeles er uoppgjort ved gjennomføring av dagsoppgjøret. Oppgjøret kan alikevel fullføres, og bordet kan avsluttes ved neste/fremtidig oppgjør.

Spørsmal og svar