Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Bordbestilling

Funksjonen gir en enkel og rask bestillingsplatform for dine kunder. Menyen kan oppdateres fortløpende for deaktivering, eller aktivering av nye varer. Betaling gjennomføres via integrert VIPPS. Etter betaling er registrert og bekreftet registreres bestillingen, og bong printes på deres skriver.

Hoved konfigurasjon av modulen finner du under Integrasjoner > Bordbestilling

Meny:

To kriterier må oppfylles for at en vare skal fremkomme i bordbestilling

  1. Alternativ "Vis i nettbutikk" er aktivert på varen (Katalog > Varer)

  2. Varegruppen varen tilhører er aktivert for "Vis på nett" under Integrasjoner > Bordbestilling

Varer må ha fast satt pris for å fremkomme i bestillingsløsningen. Åpen pris varer fremkommer ikke.
OBS! Visse spesialtegn støttes ikke. Lar varen ikke seg legge til i handlekurven skyldes dette bruk av spesialtegn i varenavnet. Fjern spesialtegnet fra varenavnet.

Bilde:
Opplastet varebilde fremkommer på bestillingssiden. Bildet anbefales maks 800x800px

Beskrivelse:
Beskrivelse av varen fremkommer på bestillingssiden. Feltet støtter enkel html formatering.

Mest brukt:
<i> Kursiv </i>
<b> Bold </b>
<br> Linjehopp

Eksempel:
Ren tekst:
<b>Klassisk hamburger</b>
<br><br>
<i>Allergener: Egg, mel & melk</i>

Resultat:

For tilpassing av produkter må bestandeler konfigureres.

Kategorisering:

Kategorisering settes via varegrupper. Her støttes 2 nivåer. Hovedgruppe og Undergruppe

Utforming av varegruppe for oppretting av undergruppe er slik "Hovedgruppe > Undergruppe".
Gruppenavn blir eksakt matchet, så viktig at dette samsvarer eksakt mellom alle undergrupper.

Utdypet forklaring for kategorisering

Innstillinger:

Alternativt navn: Brukes dersom annet navn enn registrert avdeling navn ønskes vist på bordbestilling.

Vis avdelingen på nettsiden: Aktivert/Deaktivert. For at bestilling skal være tilgjengelig må alternativet være aktivert.

Steng online bestilling midlertidig: Brukes for enkel deaktivering av bordbestilling. Kan lurt brukes i sammenheng med "Informasjonsboks topp" for å enkelt gi dine kunder beskjed via bordbestillingssiden.

Informasjonsboks topp & bunn: Fritekst felt for enkelt å gi beskjed om det du måtte ønske til dine kunder.

Om oss & Om oss bilde: Fritekst felt for beskrivelse av deres bedrift. Fremkommer under "Om oss" på bestillingssiden. Bildet kan også lastes opp for ekstra detalj.

Bong innstillinger:

Bong styres av regelsett satt på varekortet. Er vare ikke aktivert for en, ellere flere bongskrivere vil bong ikke printes. Derfor viktig at bong aktiveres for alle produkter som vises i bordbestilling.

Utdypet forklaring av bongskriver oppsett

Betalings innstillinger:

Modulen støtter betaling via integrert VIPPS og Stripe.

Tips:

Spørsmål om Tips kan aktiveres. Spørsmålet fremkommer for kunde ved checkout og har fast definerte satser.

Tipset må føres mot en medarbeider. Det kan opprettes en egen medarbeider for dette, for god oversikt over tips registrert via nettbestillingen

Slik fremkommer Tips valget ved checkout

Åpningstider:

Standard åpningstider settes fra Innstillinger > Åpningstider

Her settes ordinære åpningstider, og eventuelle avvik kan registreres fortløpende.

Ordinære åpningstider kan overstyres fra Integrasjoner > Bordbestilling, men ordinære åpningstider vil være begrensningen. Overstyring vil derfor kun begrense, men ikke utvide ordinære åpningstider.

Overstyre åpningstider:

Ved overstyring av åpningstider kan dette gjøres på 2 ulike nivåer kalt "Bar" og "Kjøkken". Dette for mulighet for totalt 3 regelsett.

Eksempel:
Defineres overstyrt åpningstid for "Kjøkken", kan deretter varegruppe "Matretter > Hamburger" defineres at skal følge dette regelsettet.
Innstillingen settes i samme liste som varegruppene aktiveres for "Vis på nett"

SMS innstillinger:

Send bekreftelse til kunde på SMS: Aktivert/Deaktivert. Funksjonen sørger for at kunde for bekreftelses SMS på registrert tlfnr ved bestilling. De aller fleste har dette aktivert.

Tekst på slutten av SMS-bekreftelse: Fritekst felt for ekstra tekst på slutten av ordinær utsendt bekreftelses SMS. Kan brukes f. eks. for å opplyse om tilbud, nyheter e.l.

SMS verktøyet kan også brukes for utsendelse av tilbud e.l. direkte til alle, eller et filtrert kundesett.

Nettside design:

Support hjelper alltid med førstegangs oppsett av bestillingssiden, men endringer kan gjøres etter ønske og behov i etterkant.

Du finner flere innstillinger for farger, bakgrunn og logo under Integrasjoner > Bordbestilling.
Det er også mulighet for redigering direkte i headeren til siden, dette krever litt kunskap om hvordan nettsider utformes.

FAQ:

Hvordan gjennomføres betaling?
Kunde legger til ønskede varer i handlekurv, velger bordnummer, og fortsetter til betaling.
Betaling gjennomføres via integrert VIPPS eller Stripe (Visa/Mastercard).
OBS! Noen telefoner sender ikke push varsel direkte ved forespørsel fra VIPPS. I disse tilfellene må VIPPS åpnes manuelt og betaling gjennomføres.

Spørsmal og svar