Support

Søk etter artikler og svar

Guidene oppdateres og finjusteres jevnlig. Finner du ikke svar må du gjerne ta kontakt. Support per telefon og epost er inkludert i prisen for alle våre kunder.

Bookingrapport

Bookingrapporten er utformet slik at den gir grunnlag for rapportering til Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD). Dette er laget for museer, men det kan godt tenkes det finnes andre bransjer med tilsvarende behov. Du finner bookingrapporten ved å gå til Rapporter > Bookingrapport i administrasjonspanelet.

Velg periode og klikk Søk. Rapporten lastes ned i Excel-format.

Hva viser rapporten?

Det følgende er forklart med utgangspunkt i eksemplet over.

Bookingrapporten viser antall og fordeling av besøkende for hver rapporteringsgruppe (Voksne/barn) fordelt på betalende og ikke betalende enkeltbesøk og grupper. I første del av rapporten er det kun arrangementer med KUD = PÅ som regnes med. Hvis KUD er AV summeres antallet i kolonnen "Sum andre". Du kan også registrere besøkende manuelt, og dette summeres i "Sum manuell" etter "Sum andre".

FAQ

Hvordan bestemmer rapporten om en kunde er betalende?

Utgangspunktet er at en betalende kunder er en som har kjøpt en billett, og en ikke betalende er en som ikke har kjøpt billett (pris 0,- enten som fast pris, satt pris eller 100% rabatt). Du kan overstyre slik at en prisgruppe alltid regnes som betalende selv om prisen er 0,-.

Hvordan bestemmer rapporten om det er enkeltbesøk eller grupper?

Enkeltbesøk eller grupper avgjøres av hvor mange personer i en booking. Gå til System > Oppsett > Generelt og angi din terskelverdi i feltet "Grupper terskel". Hvis en booking består av flere enn antall oppgitt her vil bookingen anses som en gruppebestilling. I dette eksemplet er verdien satt til 8, det vil si at alle bookinger med mer enn 8 personer anses som grupper.

Hvordan registrerer jeg besøkende manuelt, og hva er hensikten?

Manuell registrering av besøkende er nyttig hvis du f.eks. har en restaurant som ikke krever inngangsbillett. Gå til Rapporter > Bookingrapport > Manuell registrering og legg inn antall. Merk at du kun kan registrere dette som en sum per måned. Hvis du henter ut bookingrapport for 15. januar til 15. februar vil manuelle registreringer for både januar og februar vises.

Hvordan bestemmer jeg om et arrangement skal ha KUD = PÅ?`

Gå til Booking > Arrangementer og velg arrangement. Velg Avansert og slå KUD av eller på.

Spørsmal og svar