Verksted

DUELL håndterer alt fra kunderegistrering, arbeidsordre og sjekklister, til salg og betaling. I admin har du full kontroll på tallene.

Få demonstrasjon

DUELL - AVANSERT KASSESYSTEM - ENKELT Å BRUKE

Verksted

Utvalgte funksjoner

Integrasjon mot verkstedsystem

DUELL er integrert med AutoPlus og Future/Norbits. Du kan enkelt jobbe i verkstedsystemet og sluttføre arbeidsordren her, for så å hente frem og ta betalt for arbeidsordren i kassen.