Få kontroll på lageret med integrasjon mellom Woocommerce og DUELL